ธรรมชาติของบทภาพยนต์

posted on 28 Dec 2009 11:48 by aum-my

ธรรมชาติของบทภาพยนต์

บทภาพยนตร์คืองานที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดไม่ใช่การค้นหาทางลัด


รายละเอียด คือเรื่องที่มีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ชมรับรู้ รับทราบ ซึ่งหากขาดการอธิบายที่ดี หรือละเลยที่จะบอกเล่า จะส่งผลให้ผู้ชมไม่เข้าใจเนื้อหา หรือสิ่งที่ผู้เขียนบทภาพยนตร์ต้องการบอกเล่าได้ ดังนั้นการที่ผู้เขียนบทภาพยนตร์จะพยายามมองหาทางลัด ที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่ตนต้องการถ่ายทอดออกไป ด้วยวิธีการรวบรัด ย่อมทำให้บทภาพยนตร์ขาดตกบกพร่อง ในสิ่งสำคัญที่ผู้ชมควรรับรู้ หรือรับทราบไปด้วย

ความพยายามที่จะใส่ใจในรายละเอียดของงานเขียน จึงเป็นแนวทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการเผชิญหน้ากับมันของผู้เขียนบทภาพยนตร์ทุกคน และการพยายามรวบรัดตัดความก็เปรียบเสมือนหนึ่ง ความพยายามที่จะฆ่างานสร้างสรรค์ในงานเขียนเรื่องนั้น ดังนั้นความพยายามในการสร้างหนทางลัด จึงนับเป็นความพยายามในการสร้างหนทางหายนะ ของงานเขียนบทภาพยนตร์เรื่องนั้นไปด้วย

การใช้งานเขียนบทภาพยนตร์เพื่อเป็นทางลัด ไปสู่จุดที่ตนเองต้องการก็เช่นเดียวกัน กล่าวคือ ในประเทศไทยนั้นมีประชาชนจำนวนมากที่เข้าใจว่าการจะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ได้นั้น จะต้องเป็นผู้เขียนบทภาพยนตร์ด้วยในตัวคนเดียวกัน จึงมักจะพบแต่คนที่เขียนบทภาพยนตร์ขึ้น เพราะต้องการเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เท่านั้น และเมื่อเป็นเช่นนั้น วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์งานเขียน จึงแตกต่างออกไปจากความคิดที่จะเขียนเรื่องที่ดี กลายเป็นความพยายามที่จะเขียนบทภาพยนตร์ ที่แสดงให้เห็นความสามารถเหนือมนุษย์คนอื่น ๆ ของผู้เขียนบทภาพยนตร์เอง จนกลายเป็นงานเขียนที่สะเปะ สะปะ และมักจะจบลงอย่างน่างุนงง เพราะไม่รู้เรื่อง

edit @ 28 Dec 2009 12:25:12 by วราภรณ์ แก้วพวง

Comment

Comment:

Tweet